Фирми дисконтиращи заплащането

Инвестиционните фирми започнаха да се конкурират помежду си за клиенти за кредити след 1 май . До този момент, всички фирми вземаха идентични заплащания (суми) за реализирането на сделки без оглед на това, дали инвеститорът сам е взел решение за своите сделки или инвестиционната фирма му е помагала при планирането на инвестициите.
След 1 май , заплащанията, вземани от най-сериозните клиенти спаднаха. Индивидуалните инвеститори трябваше и в бъдеще да плащат сравнително високи такси, в зависимост от проведените операции. Това състояние на нещата предизвика развитие на дисконтиращите фирми при реализирането на комисионните. Тези фирми рекламират своите услуги, като обещават дисконтно заплащане с 50 %, 75% или дори 90%. За да се постигне това и да се запази печалбата, тези фирми не реализират никакви инвестиционни съвети.
Маклерите на тези фирми имат постоянна заплата за разлика от агентите на фирми, предлагащи цяла гама от услуги, които получават заплащания от клиентите.
Използването на услугите на дисконтиращите фирми има за цел да намали разходите за сделката. Всичките решения се свеждат до индивидуални^ инвеститор. Нещата са ясни, намаляването на заплаща нето е малка утеха, ако решенията на инвеститорите не са правилни. Не трябва да забравяме също, че инвеститорите могат да преговарят за заплащанията на фирмите от инвестиционен тип без оглед на това, дали са фирми, предлагащи цяла гама от услуги или спадат към дисконтиращите заплащането.
Подобно на фирмите извършващи множество услуги, фирмите дисконтират заплащанията преди всичко за най-добрите си клиенти. Това е логично в смисъл, че всяка инвестиционна фирма понася разходи, непрекъснато обвързани с реализираните сделки, независимо дали ще купи 10 или 10.000 акции на дадено предприятие. Поради това, минималното заплащане за реализирането на сделки в дисконтиращи фирми е в границите на 50 лева.